Posouváme Česko
k aktivnější ochraně klimatu

Manželé Zamouřilovi společně založili spolek Česko za klima, jehož hlavním cílem je osvěta o změně klimatu skrz hudební a vizuální umění. Spojením inženýrství a výtvarna pak manželé zachycují komplexitu problému změny klimatu a srozumitelnou formou o něm předávají informace.

Výstava i připravovaná obrázková kniha jsou pod záštitou FDU Ladislava Sutnara ZČU, odborné vedení MgA. Ing. Václav Šlajch. a akad. mal. Renáta Fučíková.

Petice za klima

V roce 2019 náš spolek Česko za klima vytvořil Petici za klima, papírovou petici, která po české státní správě požadovala splnění šesti konkrétních bodů. Mezi těmito body bylo např. přijetí závazku klimatické neutrality do roku 2050, uzavření konkrétních uhelných elektráren identifikovaných odbornými analýzami, ale i prosazení lepší krajinné politiky mířící k obnově české krajiny či lepší informování veřejnosti o změně klimatu a opatřeních, které jsou proti ní přijímána.

Petice byla vystavena na více než 60 místech po celé ČR, k tomu jsme ještě pravidelně sbírali podpisy formou petičního stánku na různých místech v Praze. Na konci září 2020 byl kvůli přicházející druhé vlně COVID-19 sběr podpisů ukončen. Celkem se pod peticí sešlo 5 766 podpisů, které jsme následovně předali Poslanecké sněmovně. Petici jsme zaslali i jednotlivým členům vlády.

Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny pak po projednání petice přijal usnesení, ve kterém nařizuje Ministerstvu životního prostředí, aby zapracovalo do své Politiky ochrany klimatu cíl klimatické neutrality do roku 2050 a Ministerstvu průmyslu a obchodu totéž do jeho Státní energetické koncepce. MŽP má také za úkol vypracovat komplexní plán obnovy české krajiny a obě ministerstva musí předložit konkrétní kroky k dosažení klimatické neutrality. MŽP se k petici postavilo pozitivně a přislíbilo aktualizaci Politiky ochrany klimatu již na podzim roku 2021 (původně byla aktualizace plánována na rok 2023).

Více informací o Petici za klima a vyjádření jednotlivých ministerstev (včetně premiéra ČR) k petici naleznete na stránkách petice.

Hudba za klima

V letech 2019–2020 jsme uspořádali dva jednodenní festivaly
Hudba za klima v pražské Holešovické šachtě. Součástí festivalů byly kromě hudebních vystoupení také přednášky odborníků a vystoupení aktivních jedinců v ochraně klimatu. V roce 2019 jsme také byli spolupořadateli hudebního Festivalu pro budoucnost.

MY

Jiří Jirák

Hudba, organizace akcí, komunikace

Jakub Zamouřil

Texty, analýzy, věda

Alex Zamouřilová

Grafika, ilustrace, dokumentace
zamolex.cz